665 177 693| 793 313 321| 503 412 521

Świadczymy usługi związane z gospodarowaniem/odbiorem odpadów pochodzących
z gospodarstw rolnych – folii rolniczej, sznurków, siatki, BigBagów. Ponad 70 realizacji wykonanych w 2020 r. na zlecenie samorządów w ramach priorytetowego programu NFOŚiGW. Zakres działań poszerzyliśmy o przygotowanie merytoryczne wniosków, następnie realizację zadania, aż po dokumentację powykonawczą i rozliczenie dotacji.